Политика за поверителност на личните данни

Преди да използвате нашият сайт, моля запознайте се с  ключовите моменти от „Политика за поверителност на личните данни“:

Защита на вашите данни:

dssport.eu поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте записвайки се за тренировка.

dssport.eu получава Вашето съгласие за управление на личните ви данни и възможност за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

Какви данни обработваме, когато ползвате формата за записване?

Когато запазвате място за тренировка в сайта dssport.eu, вие давате своите данни – име, телефон и мейл адрес, за да се запишете на тренировка спрямо обявения на сайта график. Данните се изискват, за да можем да:

  • изпращаме автоматично потвърждение за успешно записване за тренировка;
  • изпращаме автоматично напомнящо съобщение в деня на тренировката;
  • комуникираме с вас през телефон/мейл в случай на въпроси от Ваша страна и ви информираме, в случай на промяна в графика.

Колко дълго съхранявам посочените данни?

Данните, които са посочени във формата за записване се пазят до една седмица след изтичането на съответното събитие/тренировка.

Как съхранявам вашите данни?

dssport.eu е предприел технически и организационни действия, за да защити вашите данни от загуба, манипулация или неупълномощен достъп. Цялата информация се изпраща в криптирана форма, използвайки SSL сертификат. dssport.eu използва за съхранение сървър, който е сертифициран по стандарти за съхранение на лични данни. Сървърът e локализиран в България.
 dssport.eu не разполага с физически записи на лични данни. 
Каквито и предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни на потребителите да бъдат осъществени, няма система за сигурност, която не може да бъде преодоляна. Поради присъщата природа на Интернет, dssport.eu не може да гарантира, че данните, предоставени и съхранявани онлайн са абсолютно и безусловно защитени от злонамерени атаки.

Как може да видите какви ваши лични данни се съхраняват и как може да се откажете съхранението им?

По всяко време всеки потребител има право да поиска информация какви данни dssport.eu съхранява. Ако данните са неточни, непълни или несъществени, можете да поискате да бъдат коригирани или премахнати. Също така, вие можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни.

Можете да се свържете с нас и да получите отговор на вашите въпроси в рамките на 2 седмици на имейл адрес: info@dssport.eu